Historie Pily v Raškovicích

U Hadaščoka se vyučil bednářem Jan Foldyna I. V roce 1832 jako zkušený tovaryš byl schopný vést dílnu, ale zakázky mohl uzavírat jen majitel firmy. Po jeho smrti se Barbara Hadaščoková (1801-1871) provdala za Jana Foldynu I. Farář jim však takový sňatek nechtěl povolit, že je to jen skrze majetku a ne skrze založení rodiny, jelikož Barbara byla o hodně starší. Nakonec je ale sezdal. Po svatbě byl Jan I. již jako spolumajitel bednářství. Když později ovdověl, seznámil se při jedné cestě do Krnova kde uzavíral smlouvu, zakázku na bedny, s dcerou majitele továrničky Marii Konigovou, se kterou se později oženil. Manželka byla němka a téměř neuměla česky. Zřejmě dostala větší věno od rodičů, tím přispěla a pomohla rozšířit majetek.

Poté Jan I. vystavěl pilu na č.p. 15 poháněnou vodním kolem. Později měla dva náhony, jeden od mlýna a druhý od řeky Morávky. Asi v roce 1900 vybudoval parní kotel, který pomáhal pohánět pilu párou. Po zavedení elektřiny v roce 1937 zakoupil elektromotory.

Jan I. měl se svou druhou ženou (Konigovou) 7 dětí. V pilařině pokračoval jeho syn Jan II. Jan II. se dožil v roce 1935 jen 54 let, to již byl 2 roky vdovcem. Jelikož syn Josef (narozen 1919) nebyl ještě plnoletý, pilu vedl jeho poručník Josef Škapa, který již předtím pomáhal na pile Janu II. Když Josef dospěl převzal pilu společně se sestrou Marií Mecovou. Tou dobou měl Josef Škapa obchod se dřevem ve Frýdku.

Josef Foldyna podnikal na pile do roku 1948, kdy došlo v ČSR k likvidaci soukromých podnikatelů. Provoz na pile pod vedením národní správy byl ukončen v roce 1953. Pak byly prostory pod správou Jednoty. Ta zde provozovala prodej stavebnin. V roce 1983 Lesní správa obnovila provoz pily.

Po roce 1990 převzal v restituci pilu zpět jediný syn bývalého pilaře Josefa - Jaroslav Foldyna. Nyní zde podniká se synem.


© ABDESIGN 2003 | WWW.STRAKOS.CZ